primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., se narodil v roce 1959, promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1984. V roce 1999 se habilitoval a v roce 2006 získal hodnost profesora na 1. LF UK v Praze. V roce 1996 založil Pracovní skupinu pro idiopatické střevní záněty ČR, v letech 2010-2014 byl členem ECCO Governing Board. V letech 2014-2018 působil jako předseda výboru ČGS ČLS JEP, od roku 2018 jako první místopředseda. V roce 2011 se stal šéfredaktorem časopisu Gastroenterologie a hepatologie.

Publikoval celkem 250 prací, z toho 39 v impaktovaných zahraničních časopisech, je autorem nebo spoluautorem 12 monografií.

Od roku 2009 je přednostou Klinického centra Iscare a.s. a primářem Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty, které založil v roce 2007.

Nabídka lektora

Další lektoři

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Teplan,
DrSc.
přejít na medailonek
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
prof. MUDr. Mojmír
Kasalický, CSc.
přejít na medailonek
MUDr. Naděžda Machková
MUDr. Naděžda
Machková
přejít na medailonek
MUDr. Karin Černá
MUDr. Karin
Černá
přejít na medailonek
MUDr. Kristýna Kaštylová
MUDr. Kristýna
Kaštylová
přejít na medailonek
MUDr. Kristýna Kubíčková, Ph.D.
MUDr. Kristýna
Kubíčková, Ph.D.
přejít na medailonek
MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.
MUDr. Dana
Ďuricová, Ph.D.
přejít na medailonek
MUDr. Martin Lukáš, FASGE
MUDr. Martin Lukáš,
FASGE
přejít na medailonek
MUDr. Veronika Hrubá
MUDr. Veronika
Hrubá
přejít na medailonek
MUDr. Vojtěch Dotlačil
MUDr. Vojtěch
Dotlačil
přejít na medailonek
MUDr. Martin Kolář
MUDr. Martin
Kolář
přejít na medailonek
Bc. Anna Havlová
Bc. Anna
Havlová
přejít na medailonek
Mgr. Jana Vorudová
Mgr. Jana
Vorudová
přejít na medailonek
MUDr. Jakub Jirsa
MUDr. Jakub
Jirsa
přejít na medailonek