zástupce přednosty ÚVN v Praze
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc., narozen 28. 9. 1959 v Praze, promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1985, habilitován v roce 2009. Od roku 1985 do 2008 pracoval na I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Od roku 2009 pracuje na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN v Praze, na pozici zástupce přednosty. Jako autor či spoluautor publikoval 109 článků nebo přehledových a sborníkových článků, z toho 21 s IF, 188 přednášek, z toho 59 v zahraničí, 3 monografie a 11 kapitol v autorských publikacích.

Další lektoři

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.,
AGAF
přejít na medailonek
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Teplan,
DrSc.
přejít na medailonek
MUDr. Naděžda Machková
MUDr. Naděžda
Machková
přejít na medailonek
MUDr. Karin Černá
MUDr. Karin
Černá
přejít na medailonek
MUDr. Kristýna Kaštylová
MUDr. Kristýna
Kaštylová
přejít na medailonek
MUDr. Kristýna Kubíčková, Ph.D.
MUDr. Kristýna
Kubíčková, Ph.D.
přejít na medailonek
MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.
MUDr. Dana
Ďuricová, Ph.D.
přejít na medailonek
MUDr. Martin Lukáš, FASGE
MUDr. Martin Lukáš,
FASGE
přejít na medailonek
MUDr. Veronika Hrubá
MUDr. Veronika
Hrubá
přejít na medailonek
MUDr. Vojtěch Dotlačil
MUDr. Vojtěch
Dotlačil
přejít na medailonek
MUDr. Martin Kolář
MUDr. Martin
Kolář
přejít na medailonek
Bc. Anna Havlová
Bc. Anna
Havlová
přejít na medailonek
Mgr. Jana Vorudová
Mgr. Jana
Vorudová
přejít na medailonek
MUDr. Jakub Jirsa
MUDr. Jakub
Jirsa
přejít na medailonek