gastroenterolog a hepatolog
MUDr. Kristýna Kubíčková, Ph.D.

MUDr. Kristýna Kubíčková, Ph.D. se narodila v roce 1982. Vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, promovala v roce 2006. Po ukončení studia nastoupila na pozici sekundární lékařky Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha.

V roce 2012 složila úspěšně atestační zkoušku z gastroenterologie a pracovala jako zástupce staničního lékaře na oddělení gastroenterologie, hepatologie a poruch metabolismu Ústřední vojenské nemocnice. V současné době pracuje v Klinickém centrum ISCARE a.s. Zároveň vykonává funkci odborného asistenta na 1. LF UK. Je členkou ČHS a ČGS JEP.

Mezi hlavní odborné zájmy patří jaterní onemocnění a sonografie. Tématem její práce postgraduálního studia na 1.LF UK v oboru biochemie a patobiochemie je hepatocelulární karcinom.

Další lektoři

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
doc. MUDr. Martin
Bortlík, Ph.D.
přejít na medailonek
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.,
AGAF
přejít na medailonek
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Teplan,
DrSc.
přejít na medailonek
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
prof. MUDr. Mojmír
Kasalický, CSc.
přejít na medailonek
MUDr. Naděžda Machková
MUDr. Naděžda
Machková
přejít na medailonek
MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Karin
Malíčková
přejít na medailonek
MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.
MUDr. Dana
Ďuricová, Ph.D.
přejít na medailonek
MUDr. Martin Lukáš
MUDr. Martin
Lukáš
přejít na medailonek
MUDr. Veronika Hrubá
MUDr. Veronika
Hrubá
přejít na medailonek
MUDr. Vojtěch Dotlačil
MUDr. Vojtěch
Dotlačil
přejít na medailonek
MUDr. Martin Vašátko
MUDr. Martin
Vašátko
přejít na medailonek
MUDr. Martin Kolář
MUDr. Martin
Kolář
přejít na medailonek
Bc. Anna Havlová
Bc. Anna
Havlová
přejít na medailonek
Mgr. Jana Vorudová
Mgr. Jana
Vorudová
přejít na medailonek
MUDr. Karolína Pudilová
MUDr. Karolína
Pudilová
přejít na medailonek
MUDr. Jakub Jirsa
MUDr. Jakub
Jirsa
přejít na medailonek