IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024

Seminář Sestry

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 5. - 6. 9. 2024
Místo konání: ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Program kurzu

Čtvrtek 5. 9. 2024

9:00 Zahájení
(prof. Lukáš)
9:15 Biologická a inovativní terapie v IBD v roce 2024
(prof. Lukáš)
10:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(M. Lukáš, N. Machková, D. Ďuricová)
10:45 Kávová přestávka
11:00 Psychopatologie u IBD
(doc. Anders)
10:45 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(M. Lukáš, N. Machková, D. Ďuricová)
12:30 Obědová přestávka
13:45 Telemedicína a IBD virtuální klinika
(V. Hrubá, J. Horutová)
14:30 Kávová přestávka
14:45 Perianální Crohnova nemoc
(A. Tremerová)
15:30 Zakončení prvního dne
(prof. Lukáš)

Pátek 6. 9. 2024

8:30 Prohlídka IBD klinického a výzkumného centra
(L. Procházková, M. Jarolímová)
9:15 Léčba a sledování IBD pacientů z pohledu sestry
(L. Procházková, M. Jarolímová)
9:45 Kávová přestávka
10:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(M. Lukáš, N. Machková, D. Ďuricová)
11:15 Dieta, nutrice a exkluzivní enterální výživa u IBD
(J. Vorudová)
12:00 Závěr kurzu a oběd
(prof. Lukáš)

Další semináře

II. IBD seminář pro lékaře 2022
II. IBD seminář pro lékaře
2022
přejít na seminář
II. IBD seminář pro lékaře
II. IBD seminář pro
lékaře
přejít na seminář
IV. IBD seminář pro lékaře
IV. IBD seminář pro
lékaře
přejít na seminář
I. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
I. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
III. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
III. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
I. IBD seminář pro lékaře 2022
I. IBD seminář pro lékaře
2022
přejít na seminář
II. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
II. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
I. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023
I. IBD seminář pro zdravotní sestry
2023
přejít na seminář
I. IBD seminář pro lékaře 2023
I. IBD seminář pro lékaře
2023
přejít na seminář
II. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023
II. IBD seminář pro zdravotní sestry
2023
přejít na seminář
II. IBD seminář pro lékaře 2023
II. IBD seminář pro lékaře
2023
přejít na seminář
III. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023
III. IBD seminář pro zdravotní sestry
2023
přejít na seminář
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2023
přejít na seminář
I. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
I. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář
II. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
II. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář
I. IBD seminář pro lékaře 2024
I. IBD seminář pro lékaře
2024
přejít na seminář
III. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
III. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář