I. IBD seminář pro lékaře 2024

Seminář Sestry

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 14. - 15. 3. 2024
Místo konání: ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Program kurzu

Čtvrtek 14. 3. 2024

9:00 Zahájení
(Milan Lukáš)
9:15 Biologická a inovativní terapie v IBD v roce 2024
(Milan Lukáš)
10:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Martin Lukáš, Naděžda Machková, Dana Ďuricová)
11:00 Kávová přestávka
11:15 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Martin Lukáš, Naděžda Machková, Dana Ďuricová)
12:30 Obědová přestávka
14:00 Chirurgická léčba IBD
(Mojmír Kasalický)
14:45 Kávová přestávka
15:00 Perianální Crohnova nemoc

(Zuzana Šerclová)
15:45 Zakončení prvního dne
(Milan Lukáš)

Pátek 15. 3. 2024

8:30 Léčba IBD u dětských pacientů
(Katarína Mitrová)
9:15 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Martin Lukáš, Naděžda Machková, Dana Ďuricová)
10:45 Kávová přestávka
11:00 CT a magnetická rezonance u IBD
(Martin Horák)
11:45 Novinky z ECCO kongresu
(Dana Ďuricová)
12:30 Zakončení kurzu a oběd

(Milan Lukáš)

Další semináře

IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář