I. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024

Seminář Sestry

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 11. - 12. 1. 2024
Místo konání: ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Program kurzu

Čtvrtek 11. 1. 2024

9:00 Zahájení
(Milan Lukáš)
9:15 Přehled medikamentózní terapie u IBD
(Milan Lukáš)
10:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Dana Ďuricová)
10:45 Kávová přestávka
11:00 Psychopatologie u IBD
(Martin Anders)
10:45 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Dana Ďuricová)
12:30 Obědová přestávka
13:45 Dieta, nutrice a exkluzivní enterální výživa u IBD
(Jana Vorudová)
14:30 Kávová přestávka
14:45 Telemedicína a IBD virtuální klinika
(Jana Horutová, Karin Černá)
15:30 Zakončení prvního dne
(Milan Lukáš)

Pátek 12. 1. 2024

8:30 Prohlídka IBD klinického a výzkumného centra
(Ludmila Procházková, Marcela Jarolímová)
9:15 Léčba a sledování IBD pacientů z pohledu sestry
(Ludmila Procházková, Marcela Jarolímová)
9:45 Kávová přestávka
10:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková)
11:15 Laparoskopická chirurgie u dětských pacientů
(Vojtěch Dotlačil)
12:00 Závěr kurzu a oběd
(Milan Lukáš)

Další semináře

IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář