I. IBD seminář pro lékaře 2023

Seminář Sestry

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 9.-10. 3. 2023
Místo konání: Iscare a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Program kurzu

Čtvrtek 9. 3. 2023

9:00 Zahájení
(Milan Lukáš)
9:15 Imunosupresiva a jejich využití v terapii IBD
(Dana Ďuricová)
9:45 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
10:45 Kávová přestávka
11:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
11:00 Novinky z kongresů (CCC, ECCO)
(Milan Lukáš)
12:45 Obědová přestávka
13:30 PSC
(Kristýna Kubíčková)
14:00 Switch CTP-13-SB2
(Veronika Hrubá)
14:30 Přestávka
14:45 Enterální výživa

(Pavel Kohout)
15:30 Zakončení prvního dne
(Milan Lukáš)

Pátek 10. 3. 2023

8:30 Příprava střeva před koloskopickým vyšetřením - výsledky studie ISCARE
(Martin Kolář)
9:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
11:00 Kávová přestávka

11:15 Biobetter koncept a vlastní zkušenosti
(Karin Černá)
11:45 Telemedicína
(Jana Horutová)
12:15 Zakončení kurzu a oběd
(Milan Lukáš)

Další semináře

IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář