I. IBD seminář pro lékaře 2023

Seminář Sestry

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 9.-10. 3. 2023
Místo konání: Iscare a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Program kurzu

Čtvrtek 9. 3. 2023

9:00 Zahájení
(Milan Lukáš)
9:15 Imunosupresiva a jejich využití v terapii IBD
(Dana Ďuricová)
9:45 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
10:45 Kávová přestávka
11:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
11:00 Novinky z kongresů (CCC, ECCO)
(Milan Lukáš)
12:45 Obědová přestávka
13:30 PSC
(Kristýna Kubíčková)
14:00 Switch CTP-13-SB2
(Veronika Hrubá)
14:30 Přestávka
14:45 Enterální výživa

(Pavel Kohout)
15:30 Zakončení prvního dne
(Milan Lukáš)

Pátek 10. 3. 2023

8:30 Příprava střeva před koloskopickým vyšetřením - výsledky studie ISCARE
(Martin Kolář)
9:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
11:00 Kávová přestávka

11:15 Biobetter koncept a vlastní zkušenosti
(Karin Černá)
11:45 Telemedicína
(Jana Horutová)
12:15 Zakončení kurzu a oběd
(Milan Lukáš)

Další semináře

II. IBD seminář pro lékaře 2022
II. IBD seminář pro lékaře
2022
přejít na seminář
II. IBD seminář pro lékaře
II. IBD seminář pro
lékaře
přejít na seminář
IV. IBD seminář pro lékaře
IV. IBD seminář pro
lékaře
přejít na seminář
I. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
I. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
III. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
III. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
I. IBD seminář pro lékaře 2022
I. IBD seminář pro lékaře
2022
přejít na seminář
II. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
II. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
I. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023
I. IBD seminář pro zdravotní sestry
2023
přejít na seminář
I. IBD seminář pro lékaře 2023
I. IBD seminář pro lékaře
2023
přejít na seminář