II. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023

Seminář Sestry

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 25. - 26. 5. 2023
Místo konání: Iscare a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Program kurzu

Čtvrtek 25. 5. 2023

9:00 Zahájení
(Milan Lukáš)
9:15 Přehled medikamentózní léčby IBD
(Milan Lukáš)
9:30 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Dana Ďuricová)
10:30 Kávová přestávka
10:45 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Dana Ďuricová)
11:30 Ano-rektální manometrie a biofeedback
(Jakub Jirsa)
12:30 Obědová přestávka
13:30 Co je telemedicína a telemedicínské monitorování IBD pacientů
(Jana Horutová, Karin Černá)
14:30 Kávová přestávka
14:45 Chirurgická léčba perianální Crohnovy nemoci
(Zuzana Šerclová)
15:30 Zakončení prvního dne
(Milan Lukáš)

Pátek 26. 5. 2023

8:30 Biologická léčba IBD z pohledu sestry
(Ludmila Procházková, Marcela Jarolímová)
9:00 Prohlídkové "IBD tour"
(Ludmila Procházková, Marcela Jarolímová)
10:00 Kávová přestávka
10:15 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Dana Ďuricová)
11:15 IBD z pohledu pacienta ISCARE
(Hanuš Jordán)
12:00 Závěr kurzu a oběd
(Milan Lukáš)

Další semináře

IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář