II. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023

Seminář Sestry

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 25. - 26. 5. 2023
Místo konání: Iscare a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Program kurzu

Čtvrtek 25. 5. 2023

9:00 Zahájení
(Milan Lukáš)
9:15 Přehled medikamentózní léčby IBD
(Milan Lukáš)
9:30 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Dana Ďuricová)
10:30 Kávová přestávka
10:45 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Dana Ďuricová)
11:30 Ano-rektální manometrie a biofeedback
(Jakub Jirsa)
12:30 Obědová přestávka
13:30 Co je telemedicína a telemedicínské monitorování IBD pacientů
(Jana Horutová, Karin Černá)
14:30 Kávová přestávka
14:45 Chirurgická léčba perianální Crohnovy nemoci
(Zuzana Šerclová)
15:30 Zakončení prvního dne
(Milan Lukáš)

Pátek 26. 5. 2023

8:30 Biologická léčba IBD z pohledu sestry
(Ludmila Procházková, Marcela Jarolímová)
9:00 Prohlídkové "IBD tour"
(Ludmila Procházková, Marcela Jarolímová)
10:00 Kávová přestávka
10:15 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Dana Ďuricová)
11:15 IBD z pohledu pacienta ISCARE
(Hanuš Jordán)
12:00 Závěr kurzu a oběd
(Milan Lukáš)

Další semináře

II. IBD seminář pro lékaře 2022
II. IBD seminář pro lékaře
2022
přejít na seminář
II. IBD seminář pro lékaře
II. IBD seminář pro
lékaře
přejít na seminář
IV. IBD seminář pro lékaře
IV. IBD seminář pro
lékaře
přejít na seminář
I. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
I. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
III. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
III. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
I. IBD seminář pro lékaře 2022
I. IBD seminář pro lékaře
2022
přejít na seminář
II. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
II. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář
I. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023
I. IBD seminář pro zdravotní sestry
2023
přejít na seminář
I. IBD seminář pro lékaře 2023
I. IBD seminář pro lékaře
2023
přejít na seminář
II. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023
II. IBD seminář pro zdravotní sestry
2023
přejít na seminář