II. IBD seminář pro lékaře 2023

Seminář Sestry

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 19. - 20. 10. 2023
Místo konání: Iscare a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Program kurzu

Čtvrtek 19. 10. 2023

9:00 Zahájení (prof. Lukáš)
9:15 Endoskopický workshop - Pokroky v endoterapii IBD (prof. Lukáš)

10:00 Živé přenosy endoskopických výkonů (Š. Peterka, M. Kolář, K. Kubíčková)
Balónová dilatace, Strikturotomie, Stenting, EMR
11:15 Kávová přestávka

11:30 Dispenzární koloskopie v prevenci dysplazie a CRC u nemocných s IBD (G. Vojtěchová)
12:15 Živé přenosy endoskopických výkonů
Screeningová koloskopie / barvení

13:00 Obědová přestávka
14:15 Chirurgická léčba perianální Crohnovy nemoci (Z. Šerclová)
15:15 Zakončení prvního dne (prof. Lukáš)

Pátek 20. 10. 2023

8:30 Utrasonografický workshop - Význam ultrasonografie u IBD (D. Ďuricová)
9:15 Živé přenosy ultrasonografických výkonů (D. Ďuricová, K. Kubíčková, M. Kolář, Š. Peterka)
Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, PSC/elastografie

10:30 Kávová přestávka
10:45 IBD na DDW a UEGW 2023
(prof. Lukáš)
12:00 Tajná choroba Karla IV. (prof. Lukáš)
12:30 Závěr kurzu a oběd (prof. Lukáš)

Další semináře

I. IBD seminář pro lékaře 2024
I. IBD seminář pro lékaře
2024
přejít na seminář