I. IBD seminář pro lékaře 2022

Seminář

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 16.-17. 6. 2022 - původní termín (9.-10. 6. 2022 jsme byli nuceni z důvodu nepřítomnosti pana profesora Lukáše posunout o týden později)
Místo konání: Iscare a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF
Délka kurzu: 12 hodin
Počet kreditů: 12


Program kurzu

Čtvrtek 16. 6. 2022

8:30 Zahájení
(Milan Lukáš)
8:45 Diferenciální diagnóza IBD
(Milan Lukáš)
9:45 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
10:45 Kávová přestávka
11:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
11:00 Lokální terapie proktitidy a refrakterní proktitidy
(Naděžda Machková)
12:45 Obědová přestávka
13:30 Zahájení a sekvence konvenční léčby u UC
(Veronika Hrubá)
14:30 Kávová přestávka
14:45 Zahájení a sekvence konvenční léčby u CN
(Kristýna Kaštylová)
15:45 Zakončení prvního dne
(Milan Lukáš)

Pátek 17. 6. 2022

8:30 Endoterapie u IBD
(Martin Lukáš)
9:15 IBD a telemedicína
(Karin Černá)
9:30 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
10:30 Kávová přestávka
11:15 Chirurgie a IBD
(Vojtěch Dotlačil)
11:15 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
12:30 Zakončení kurzu a oběd
(Milan Lukáš)

Pozvánka ke stažení

Program ke stažení

Další semináře

III. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
III. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář