I. IBD seminář pro lékaře 2022

Seminář

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 16.-17. 6. 2022 - původní termín (9.-10. 6. 2022 jsme byli nuceni z důvodu nepřítomnosti pana profesora Lukáše posunout o týden později)
Místo konání: Iscare a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF
Délka kurzu: 12 hodin
Počet kreditů: 12


Program kurzu

Čtvrtek 16. 6. 2022

8:30 Zahájení
(Milan Lukáš)
8:45 Diferenciální diagnóza IBD
(Milan Lukáš)
9:45 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
10:45 Kávová přestávka
11:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
11:00 Lokální terapie proktitidy a refrakterní proktitidy
(Naděžda Machková)
12:45 Obědová přestávka
13:30 Zahájení a sekvence konvenční léčby u UC
(Veronika Hrubá)
14:30 Kávová přestávka
14:45 Zahájení a sekvence konvenční léčby u CN
(Kristýna Kaštylová)
15:45 Zakončení prvního dne
(Milan Lukáš)

Pátek 17. 6. 2022

8:30 Endoterapie u IBD
(Martin Lukáš)
9:15 IBD a telemedicína
(Karin Černá)
9:30 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
10:30 Kávová přestávka
11:15 Chirurgie a IBD
(Vojtěch Dotlačil)
11:15 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
12:30 Zakončení kurzu a oběd
(Milan Lukáš)

Pozvánka ke stažení

Program ke stažení

Další semináře

II. IBD seminář pro lékaře 2022
II. IBD seminář pro lékaře
2022
přejít na seminář
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2022
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2022
přejít na seminář