I. IBD seminář pro zdravotní sestry 2023

Seminář Sestry

V kurzech pořádaných pod záštitou Nadačního fondu IBD COMFORT se zaměřujeme na oblast klinických aspektů IBD, vyšetřovacích metod, medikamentózní léčby, chirurgické léčby a diety a enterální výživy. Přednášky jsou v dopoledních hodinách doplněny o živé endoskopické a sonografické přenosy.

Datum konání: 26.-27. 1. 2023
Místo konání: Iscare a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Program kurzu

Čtvrtek 26. 1. 2023

9:00 Zahájení
(Milan Lukáš)
9:15 Medikamentózní a biologická léčba
(Milan Lukáš)
9:30 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
10:45 Kávová přestávka
11:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
11:00 Chirurgická léčba IBD
(Mojmír Kasalický)
12:45 Obědová přestávka
13:30 Pacientská organizace Pacienti IBD
(Martina Pfeiferová)
14:30 Výživa u IBD
(Jana Vorudová)
15:30 Zakončení prvního dne
(Milan Lukáš)

Pátek 27. 1. 2023

9:00 Převod dětského pacienta do centra pro dospělé
(Katarína Mitrová)
9:30 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
10:45 Kávová přestávka
11:00 Co vyžadují a co chybí pacientům v poskytované péči IBD center
(Patrik Rokytka)
11:00 Živé přenosy endoskopických a ultrasonografických výkonů
(Naděžda Machková, Martin Lukáš, Kristýna Kubíčková, Dana Ďuricová)
12:00 Biologická léčba u IBD - zkušenosti z Iscare
(L. Procházková, M. Jarolímová)
12:30 Zakončení kurzu a oběd
(Milan Lukáš)

Další semináře

IV. IBD seminář pro zdravotní sestry 2024
IV. IBD seminář pro zdravotní sestry
2024
přejít na seminář