Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů s IBD

Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů s IBD
Název projektuNové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů s IBD
Rok zveřejnění2019
GarantMUDr. Martin Vašátko

Kvalitu života nemocných s IBD výrazně snižuje únava. Ta je často podmíněna anémií z nedostatku železa. Na nové možnosti řešení sideropenie se zaměřil i projekt Nadačního fondu IBD-Comfort, který probíhal v roce 2019. Cílem projektu bylo ozřejmění využití hemového železa v léčbě hypochromních anémií u IBD pacientů.  Hemové železo má tu výhodu, že se absorbuje přes specifický kanál, proto dochází k absorpci až jedné třetiny přijatého železa, při zvýšených nárocích může docházet až k absorpci 50 procent. Je dokázáno, že v tomto případě absorpci negativně ovlivňuje pouze vápník, takže při podání železa spolu s potravinami nebo jinými léky nedochází k interakci nebo vyblokování příslušného kanálu. Lipofilní struktura organického železa zároveň přispívá k minimalizaci podráždění zažívacího traktu. Do této studie byli zařazeni IBD pacienti v remisi nebo jen s mírnou aktivitou nemoci, s izolovanou sideropenií nebo pacienty s lehkou anémií. Mezi vyřazovací kritéria patřila vysoká aktivita choroby, současná léčba jiným přípravkem s obsahem železa nebo intravenózní léčba železem minimálně čtyři týdny před zahájením. Pacientům byl podáván GlobiFer forte dvakrát denně po dobu 12 týdnů.

Monitorovanými parametry byly kompletní krevní obraz, feritin, transferin, dále jaterní testy a zánětlivé parametry včetně fekálního kalprotektinu jakožto nejlepšího markeru k detekci zánětu ve střevě. Asi nejdůležitější složkou projektu bylo sledování nežádoucích účinků. Soubor tvořilo 43 pacientů – 20 pacientů s anémií, 23 se sideropenií. Převládaly ženy a převládali pacienti s Crohnovou chorobou. Za celou dobu 12 týdnů byla léčba předčasně ukončena pouze u čtyř pacientů, nicméně dva z nich byli vyřazeni spíše z technických důvodů, protože nebyli schopni přijít na plánované kontroly. U jednoho pacienta byla účast ukončena z důvodu těžkého relapsu choroby – šlo o mladého muže s ulcerózní kolitidou, u něhož došlo k nepředvídatelnému relapsu s nutností hospitalizace s podáváním biologické léčby jako záchranné terapie a s intravenózní aplikací železa. Pouze v jednom případě byly zaznamenány nežádoucí účinky ve smyslu plynatosti a bolestí břicha. Na konci sledování byl dokumentován statisticky významný vzestup hemoglobinu, totéž platí pro hematokrit. Zvýšila se i koncentrace feritinu. Nejdůležitější byla výborná snášenlivost s minimem nežádoucích účinků. U pacientů docházelo i k relativně rychlé úpravě subjektivních symptomů. Uváděli, že již nejsou tolik unavení, že líp spí. Stěžejní bylo i to, že v rámci projektu substituce železa u žádného pacienta nevedla ke zvýšení aktivity IBD.

Další projekty

IBD Asistent
IBD
Asistent
přejít na projekt
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační studie
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační
studie
přejít na projekt
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní kolitidou
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní
kolitidou
přejít na projekt
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním
modelu
přejít na projekt
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti p40
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti
p40
přejít na projekt
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními
záněty
přejít na projekt