IBD Asistent

IBD Asistent
Název projektuIBD Asistent
Rok zveřejnění2019
GarantMUDr. Karin Malíčková

Pandemie koronaviru zásadním způsobem urychlila nástup telemedicíny, tedy možnosti, jak lékař s pacientem komunikují s pomocí moderních online technologií o zdravotním problému a jeho řešení. Štěstí přeje připraveným. Díky našemu projektu IBD Asistent, který byl Nadačním fondem IBD-Comfort zahájen v roce 2018 a následně v roce 2019 obhájen před vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny a před odbornou veřejností, jsme byli na tuto komunikaci s našimi pacienty dobře připraveni.

V průběhu roku 2019 jsme prokázali, že telemedicínské sledování českých pacientů s IBD je reálné, dobře přijímané pacienty i zdravotnickým personálem. Potvrdili jsme, že kvalita telemedicínské péče a vývoj onemocnění se u distančně monitorovaných pacientů nijak neliší ve srovnání s nemocnými sledovanými standardním způsobem.

Kompletní výsledky studie IBD Asistent jsou shrnuty v původní práci Malíčková et.al. Telemedicína a idiopatické střevní záněty – výsledky pilotního projektu IBD Asistent. Gastroent Hepatol 2020; 74(1): 1-10, doi 10.14735/amgh20201 (viz Příloha 1).

Výsledky studie byly prezentovány odborné veřejnosti též na 36. českém a slovenském gastroenterologickém kongresu dne 28. 11. 2019 v Praze formou přednášky s názvem IBD Asistent – cesta k lepší péči za nižší cenu?

 Studie byla kladně hodnocena Fondem prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, vedením VZP bylo akceptováno i závěrečné vyúčtování projektu.

Projekt IBD Asistent je Nadačním fondem IBD-Comfort dále rozvíjen, v současné době se soustředí zejména na pacienty léčené biologickou terapií.

Další projekty

Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační studie
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační
studie
přejít na projekt
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní kolitidou
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní
kolitidou
přejít na projekt
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním
modelu
přejít na projekt
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů s IBD
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů
s IBD
přejít na projekt
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti p40
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti
p40
přejít na projekt
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními
záněty
přejít na projekt