Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu

Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu
Název projektuNové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu
Rok zveřejnění2019
GarantMUDr. Martin Lukáš

V roce 2019 NF IBD-Comfort podpořil pokračování ve výzkumném projektu, který má za cíl umožnit vývoj a výuku nových endoterapeutických metod léčby střevního zúžení. V předchozích letech byl vyvinut model na experimentálním zvířeti, který simuluje zánětlivé zúžení střeva v místě entero-kolického napojení. Předmětem současného výzkumu je porovnání standardní léčby zúžení (endoskopická balónková dilatace) a nové intervenční metody (endoskopická strikturotomie). Porovnává se úspěšnost metody, výskyt komplikací a také délka efektu celého zákroku.

Prasatka 2

V roce 2018 byla vytvořena referenční skupina 15 zvířat (kontrolní skupina), která prokázala funkčnost modelu a jeho časovou stabilitu. Následně byla v roce 2019 vytvořena skupina 15 zvířat, u kterých byla provedena standardní terapie, tedy endoskopická balónková dilatace. Tato zvířata jsou nadále předmětem sledování a podstupují pravidelná endoskopická vyšetření. V průběhu roku 2019 bylo prezentováno vytvoření experimentálního zvířecího modelu formou posterů na ECCO 2019 v Kodani („Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 13, Issue Supplement_1, March 2019, Pages S108–S109, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjy222.168“)a na DDW 2019 v San Diegu („A Novel Porcine Model of Crohn’s Disease Anastomotic Stricture – Gastroenterology, May 2019Volume 156, Issue 6, Supplement 1, Page S-384, DOI: https://doi.org/10.1016/S0016-5085(19)37811-4“). V listopadu 2019 se uskutečnil první endoskopický kurz na tomto modelu, kterého se účastnilo 12 lékařů a 3 zdravotní sestry. Cílem kurzu byl nácvik nových endoskopických metod a tím jejich zavedení do klinické praxe.

Další projekty

IBD Asistent
IBD
Asistent
přejít na projekt
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační studie
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační
studie
přejít na projekt
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní kolitidou
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní
kolitidou
přejít na projekt
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů s IBD
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů
s IBD
přejít na projekt
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti p40
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti
p40
přejít na projekt
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními
záněty
přejít na projekt