Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti p40

Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti p40
Název projektuSériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti p40
Rok zveřejnění2019
GarantMUDr. Karin Malíčková

Ustekinumab je zcela humánní terapeutická monoklonální protilátka namířená proti podjednotce p40 interleukinů 12 a 23. Jde o nový léčivý přípravek, schválený k terapii Crohnovy choroby (Crohn´s disease, CD). Ustekinumab je účinné a bezpečné léčivo, avšak náklady spojené s terapií jsou velmi vysoké. Léčba by proto měla být ideálně nasazována jen tam, kde lze předpokládat uspokojivý účinek, neměl by být ztrácen čas a pacienti zatěžováni terapií drahým preparátem, který nebude efektivní a může vyvolat nežádoucí vedlejší reakce. Současné možnosti laboratorní diagnostiky při predikci účinnosti biologických léčiv zahrnují mimo jiného laboratorní stanovení sérových hladin biologických léčiv. Jedním z faktorů, které ovlivňují úspěšnost biologické léčby, je právě dostatečně vysoká sérová hladina terapeutické monoklonální protilátky. Nemocní s detekovatelnou sérovou hladinou léčiva častěji dosahují setrvalé terapeutické odpovědi na biologickou léčbu a mají méně nežádoucích poinfuzních reakcí ve srovnání s pacienty s nedetekovatelnou sérovou hladinou biologika.

Cíle projektu

1/ Analýza sérových hladin ustekinumabu ve vztahu ke klinickým, endoskopickým a laboratorním markerům CD.

2/ Definování cut-off sérové hladiny ustekinumabu pro indukční a udržovací fáze terapie ve vztahu k predikci odpovídavosti na terapii.

3/ Vytvoření biobanky sér nemocných léčených ustekinumabem pro potřeby dalších vědeckých projektů.

Metodika výzkumu

Analýza klinických, endoskopických a laboratorních biomarkerů IBD u nemocných, kteří byli indikováni k biologické terapii ustekinumabem z důvodu (a) neodpovídavosti na standardní imunomodulační terapii a/nebo biologickou terapii anti-TNF-alfa biologickými léčivy nebo vedolizumabem a (b) kontraindikací standardní imunomodulační terapie a/nebo biologické terapie anti-TNF-alfa biologickými léčivy nebo vedolizumabem. U pacientů budou změřeny sérové hladiny ustekinumabu před aplikací každé subkutánní dávky léčiva v průběhu prvního roku terapie (týden 8, 16, 24, 32, 40 a 48). Tyto tzv. trough levels ustekinumabu budou korelovány s klinickými charakteristikami nemoci, vyjádřenými ve formě Harvey Bradshawova indexu. Z laboratorních biomarkerů budou sledovány fekální kalprotektin a sérový CRP. Endoskopický nález bude hodnocen na konci 1. roku léčby ustekinumabem.

V roce 2019 pokračovala práce na tomto projektu v podobě sběru a průběžného hodnocení klinických dat. Během roku byly publikovány původní práce a prezentovány příspěvky na domácích a zahraničních fórech s dílčími výsledky, a to zejména:

  • Původní práce v časopisu Gastroenterologie a hepatologie
    • Kolar M, Duricova D, Bortlik M, et al. Vedolizumab vs. Ustekinumab as second-line therapy in Crohn’s disease in clinical practice. Gastroenterologie a Hepatologie 2019;73:25-31.
  • Prezentace v podobě posteru na kongresu ECCO v Kodani a kongresu DDW v San Diegu
    • Kolar M, Pudilova K, Bortlik M, et al. P641 Ustekinumab efficiency as a higher-line therapy in association with serum levels in patients with Crohn’s disease. Journal of Crohn’s and Colitis 2019;13:S438-S439.
    • Kolar M, Pudilova K, Bortlik M, et al. Mo1919 – Ustekinumab Efficiency As a Higher-Line Therapy in Association with Serum Levels in Patients with Crohn’s Disease. Gastroenterology 2019;156:S-886-S-887.
Ustekin Efficiency

Další projekty

IBD Asistent
IBD
Asistent
přejít na projekt
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační studie
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační
studie
přejít na projekt
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní kolitidou
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní
kolitidou
přejít na projekt
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním
modelu
přejít na projekt
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů s IBD
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů
s IBD
přejít na projekt
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními
záněty
přejít na projekt