Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty
Název projektuSérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty
Rok zveřejnění2019
GarantMUDr. Karin Malíčková

U nemocných s IBD již bylo jasně prokázáno, že sledování sérových koncentrací (trough levels) systémových inhibitorů TNFa (infliximabu, adalimumabu) souvisí s průběhem a vývojem onemocnění a s úspěšností biologické terapie. U nových terapeutických monoklonálních protilátek včetně vedolizumabu však dosud přesně nevíme, o čem nás sérové hladiny léčiva informují a jaké cut-off (hraniční) hodnoty koncentrací vedolizumabu jsou sdruženy s odpovídavostí na léčbu. Zároveň je třeba ověřit výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s IBD a souvislost jejich výskytu s nežádoucími poinfuzními reakcemi přecitlivělosti.

Cílem projektu je analýza trough levels vedolizumabu a sérových hladin protilátek proti vedolizumabu v závislosti na Harvey-Bradshawově indexu/modifikovaném Mayo skóre, vývoji sérových hladin CRP a fekálních hladin kalprotektinu. Nalezení cut-off hodnot hladin léčiva pro indukční a udržovací fázi léčby.  Srovnání naměřených hodnot s již publikovanými sděleními.

Analýza 200 měření sérových hladin VDZ a protilátek proti VDZ: 100 měření z týdne 6 indukční fáze léčby a 100 měření z týdne 22 a z pozdějších fází udržovací léčby. Korelace s klinickými a dalšími laboratorními parametry. Detekce protilátek proti VDZ a analýza poinfuzních reakcí.

Rovněž v případě tohoto projektu pokračovala v roce 2019 práce na rozšiřování datového souboru a jeho analýze. Během roku byly publikovány původní práce a prezentovány příspěvky na domácích a zahraničních fórech s dílčími výsledky, a to zejména:

  • Původní práce v časopisu Gastroenterologie a Hepatologie
    • Pudilova K, Kolar M, Duricova D, et al. Early vedolizumab trough levels are not associated with short-term response in patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterologie a Hepatologie 2019;73:32-36.
  • Prezentace v podobě posteru na kongresu ECCO v Kodani a kongresu DDW v San Diegu
    • Pudilova K, Kolar M, Duricova D, et al. P487 Early vedolizumab trough levels are not associated with a short-term response in patients with inflammatory bowel disease. Journal of Crohn’s and Colitis 2019;13:S355-S356.
  • Pudilova K, Duricova D, Kolar M, et al. Mo1894 – Early Vedolizumab Trough Levels are Not Associated with a Short-Term Response in Patients with Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology 2019;156:S-877
Vedol U Ibd

Další projekty

IBD Asistent
IBD
Asistent
přejít na projekt
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační studie
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační
studie
přejít na projekt
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní kolitidou
Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní
kolitidou
přejít na projekt
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním
modelu
přejít na projekt
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů s IBD
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů
s IBD
přejít na projekt
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti p40
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti
p40
přejít na projekt