Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní kolitidou

Klinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní kolitidou
Název projektuKlinická účinnost a modulace zánětlivých cytokinových drah u Th-1 buněk při léčbě tofacitinibem u pacientů s ulcerózní kolitidou
Rok zveřejnění2019
GarantMUDr. Martin Lukáš

Tofacitinib je léčivo ze skupiny JAK inhibitorů v perorální formě, které je určeno pro léčbu ulcerózní kolitidy. Účinnost přípravku byla prokázána v registračních studiích, avšak data o účinnosti a bezpečnosti z klinické praxe jsou dosud zřídkavá. Cílem této práce je posoudit klinickou odpověď na léčbu tofacitinibem u pacientů s ulcerózní kolitidou v trvání 1 roku. Do hodnocení jsou zavzati konsekutivní pacienti, u kterých byla zahájena léčba tofacitinibem v dávce 2x10mg denně. Aktivita onemocnění je posuzována indexem aktivity Mayo při každé návštěvě včetně endoskopického subskóre na podkladě alespoň rektoskopického vyšetření prováděného na počátku léčby a v týdnech 8 a 48. Dále jsou hodnoceny zánětlivé parametry v podobě C-reaktivního proteinu (CRP) a fekálního kalprotektinu (FK). Pravidelně jsou prováděny ultrazvukové kontroly břicha na počátku léčby a v týdnech 8, 24 a 48. Na počátku léčby a v týdnech 4, 12, 24 a 48 jsou pacientům odebírány vzorky za účelem hodnocení distribuce subpopulací lymfocytů a produkce cytokinů IL-4, IL-10, IL-17, IFNγ a TNFα. Při každé návštěvě jsou hodnoceny nežádoucí účinky léčby.

Cílem je monitorace klinické, laboratorní aktivity a endoskopické onemocnění a její odpověď na léčbu tofacitinibem a dále hodnocení dynamiky produkce cytokinů s potenciálem odhalit nové závislosti a případně časné prediktivní faktory odpovědi na léčbu tímto přípravkem, které by byly využitelné v klinické praxi při rozhodování o volbě nejvhodnějšího způsobu léčby u každého pacienta.

V roce 2019 probíhala hlavní část designu studie a náboru pacientů s průběžným hodnocením výsledků. Dílčí zjištění byla prezentována domácím kongresu ČGS 2019 v Praze a s úspěchem také na kongresu UEGW 2019 v Barceloně jako posterová a krátká ústní prezentace s oceněním  „Poster of Excellence.“

Poster Of Excellence
  • Kolar M, Lukas M, Malickova K, et al. P1796 Tofacitinib induction efficiency and intracellular cytokine dynamics in ulcerative colitis: results from clinical practice. United European Gastroenterology Journal Volume 7 Issue 8 (Supplement), Oc

Další projekty

IBD Asistent
IBD
Asistent
přejít na projekt
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační studie
Bezpečnost biologické léčby vedolizumab a ustekinumab podávané v průběhu gravidity pro IBD matek: multicentrická observační
studie
přejít na projekt
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu
Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním
modelu
přejít na projekt
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů s IBD
Nové možnosti léčby sideropenie a anémie u pacientů
s IBD
přejít na projekt
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti p40
Sériové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti
p40
přejít na projekt
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty
Sérové hladiny vedolizumabu a výskyt protilátek proti vedolizumabu u nemocných s idiopatickými střevními
záněty
přejít na projekt