Vliv expozice anti-TNFα in utero na vývoj imunitního systému exponovaných dětí – kontrolovaná multicentrická studie

Vliv expozice anti-TNFα in utero na vývoj imunitního systému exponovaných dětí – kontrolovaná multicentrická studie

Vliv expozice anti-TNFα in utero na vývoj imunitního systému exponovaných dětí – kontrolovaná multicentrická studie. Dana Ďuricová, Eva Dvořáková, Ondřej Hradský, Katarína Mitrová, Marianna Durilová, Jana Koželuhová, Pavel Kohout, Kristýna Zárubová, Jiří Bronský, Nora Hradská, Eva Bronská, Miroslava Adamcová, Naděžda Machková, Veronika Hrubá, Martin Bortlík, Martin Lukáš, Karin Malíčková, Milan Lukáš Gastroent Hepatol 2018; 72(6): 479–485. doi:10.14735/amgh2018479

Odkaz na článek

Další publikace

Treatment Steps, Surgery, and Hospitalization Rates During the First Year of Follow-up in Patients with Inflammatory Bowel Diseases from the 2011 ECCO-Epicom Inception Cohort
Treatment Steps, Surgery, and Hospitalization Rates During the First Year of Follow-up in Patients with Inflammatory Bowel Diseases from the 2011 ECCO-Epicom Inception
Cohort
přejít na článek
Natural Disease Course of Ulcerative Colitis During the First Five Years of Follow-up in a European Population-based Inception Cohort-An Epi-IBD Study
Natural Disease Course of Ulcerative Colitis During the First Five Years of Follow-up in a European Population-based Inception Cohort-An Epi-IBD
Study
přejít na článek
What Can We Learn from Epidemiological Studies in Inflammatory Bowel Disease?
What Can We Learn from Epidemiological Studies in Inflammatory Bowel
Disease?
přejít na článek
Editorial: safety of prenatal exposure to anti-TNF therapy on postnatal infectious complications
Editorial: safety of prenatal exposure to anti-TNF therapy on postnatal infectious
complications
přejít na článek
Extra-intestinal Manifestations at Diagnosis in Paediatric- and Elderly-onset Ulcerative Colitis are Associated With a More Severe Disease Outcome: A Population-based Study
Extra-intestinal Manifestations at Diagnosis in Paediatric- and Elderly-onset Ulcerative Colitis are Associated With a More Severe Disease Outcome: A Population-based
Study
přejít na článek
Discontinuation of anti-tumor necrosis factor therapy in inflammatory bowel disease patients: a prospective observation
Discontinuation of anti-tumor necrosis factor therapy in inflammatory bowel disease patients: a prospective
observation
přejít na článek
Costs and resource utilization for diagnosis and treatment during the initial year in a European inflammatory bowel disease inception cohort: an ECCO-EpiCom Study
Costs and resource utilization for diagnosis and treatment during the initial year in a European inflammatory bowel disease inception cohort: an ECCO-EpiCom
Study
přejít na článek
The use of 5-aminosalicylate for patients with Crohn’s disease in a prospective European inception cohort with 5 years follow-up – an Epi-IBD study
The use of 5-aminosalicylate for patients with Crohn’s disease in a prospective European inception cohort with 5 years follow-up – an Epi-IBD
study
přejít na článek
Imunogenicita biologických léčiv a monitorování farmakokinetiky v klinické praxi
Imunogenicita biologických léčiv a monitorování farmakokinetiky v klinické
praxi
přejít na článek
Který typ biologické léčby zvolit u pacientů s idiopatickými střevními záněty
Který typ biologické léčby zvolit u pacientů s idiopatickými střevními
záněty
přejít na článek
Kvalita života pacientů s idiopatickými střevními záněty v České republice – multicentrická studie
Kvalita života pacientů s idiopatickými střevními záněty v České republice – multicentrická
studie
přejít na článek
Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty –  1. část: předoperační příprava
Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty –  1. část: předoperační
příprava
přejít na článek
Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy
Vedolizumab v léčbě ulcerózní
kolitidy
přejít na článek
Biologická léčba nemá vliv na výsledky endoskopické balónkové dilatace u pacientů s Crohnovou nemocí
Biologická léčba nemá vliv na výsledky endoskopické balónkové dilatace u pacientů s Crohnovou
nemocí
přejít na článek
Imunoablační léčba a autologní transplantace hematopoetických kmenových buněk u pacienta s agresivní formou Crohnovy nemoci refrakterní na medikamentózní terapii
Imunoablační léčba a autologní transplantace hematopoetických kmenových buněk u pacienta s agresivní formou Crohnovy nemoci refrakterní na medikamentózní
terapii
přejít na článek
Vedolizumab v léčbě Crohnovy choroby
Vedolizumab v léčbě Crohnovy
choroby
přejít na článek
Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty – 2. část: Crohnova nemoc
Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty – 2. část: Crohnova
nemoc
přejít na článek
Nové přístupy u pacientů trpících nespecifickými střevními záněty
Nové přístupy u pacientů trpících nespecifickými střevními
záněty
přejít na článek
Urolitiáza u pacientů s idiopatickými střevními záněty
Urolitiáza u pacientů s idiopatickými střevními
záněty
přejít na článek
Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: čtvrté, aktualizované vydání
Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: čtvrté, aktualizované
vydání
přejít na článek