Prague Endoscopy Days 2021

Prague Endoscopy Days 2021

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás jménem organizátorů pozdravil v úvodu druhého ročníku Pražských endoskopických dnů, které jsou přímým pokračovatelem dvaceti ročníků Endoskopických dnů IKEM. Jedná se o nejtradičnější akci tohoto druhu v Čechách a jednu z nejstarších v regionu střední Evropy vůbec. První se konala v roce 1996 a přivítali jsme Horsta Neuhause, přednostu gastroenterologického oddělení v Dűsseldorfu. V dalším průběhu jsme hostili postupně na tři generace endoskopistů od otců zakladatelů reprezentovaných Michelem Cremerem či Hans Joachim Schultzem přes velmi silnou generaci cca ročník 1955 jmenovitě Paul Fockense, Jack Deviere a Guido Costamagnu až po experty, kteří by mohli být dětmi prvních dvou např. Marianna Arvanitakis a další. Hostili jsme celkem sedm předsedů ESGE! Tato vybraná sorta odborníků jsou nebo přesněji před pandemií byli až s nadsázkou jakýmisi kondotiéry – free lancer-y putujícími z centra do centra a předvádějícími endoskopickou ekvilibristiku. Nikdy za odměnu, vždy jako závazek a čisté potěšení. Se zadostiučiněním lze prohlásit, že naše pozvání nebylo nikdy odmítnuto ani v případě endoskopistů ze vzdálených kontinentů jako Michel Bourke z Austrálie a Haru Innoue z Japonska. V nelehké době přidáme dvě historky: Před dvaceti lety jsme pozvali hvězdu hvězd Jerryho Waye, na jehož klinice před tím pobýval, a který pravil. Víš tady je to jako u sportovců – každá kategorie musí reprezentovat určitý status a ten v mém případě říká, že mohu létat jen Concordem a doprovází mě manželka. Pro pamětníky, protože Concord už léta nelétá: cena letenky byla 250 000 Kč. Poděkoval jsem a po vzoru sportovního prostředí jsem několik let počkal. Tržní hodnota performera šla dolů a spokojil se s letenkou business. Armengol-Miro zase trval na tom, že musí dokončit obtížný výkon a v průběhu odpoledne jsme třikrát měnili letenku do Barcelony, až přišla na 60 000 Kč. V tuto chvíli je již jasné, že se lednová akce uskuteční virtuálně, ale naši mezinárodní hosté, pokud se podmínky nezmění, dorazí. Věříme, že si najdete čas a program shlédnete ať už u pracovního stolu či doma.  Přenos z několika sálů nabídne variabilní program naplňující úmysl edukace i implementace novinek a současná generace endoskopistů jistě dostojí úrovně svých učitelů. Těšíme se na setkání s Vámi!

Julius Špičák

Webové stránky

Přílohy