Jak přidat kalendář odborných akcí do mobilu?

Odkaz kalendáře je
https://www.ibd-academy.cz/kalendar/?ics

Návody na jednotlivé platformy: