IBD KONGRES A 22. ČESKÝ A SLOVENSKÝ IBD DEN

IBD KONGRES A 22. ČESKÝ A SLOVENSKÝ IBD DEN

Moderní technologie a nejnovější poznatky v léčbě střevních zánětů

Ve dnech 4. – 5. dubna 2024 proběhl v pražském hotelu DUO první oficiální IBD kongres. Akce se zúčastnilo celkem 250 odborníků především z řady gastroenterologů, proktochirurgů, IBD sester a také zástupců farmaceutických firem.  Na dvoudenní kongresová jednání navazovaly dva celodenní workshopy zaměřené na léčbu perianální Crohnovy nemoci a střevní ultrazvuková vyšetření, které se konaly v Klinickém a výzkumném centru ISCARE. V průběhu kongresových jednání vystoupily také odborníci ze Slovenské republiky a také tři zahraniční hosté z Německa a z New Yorku. Multidisciplinární spolupráce při řešení komplikovaných pacientů se střevními záněty je v současné době nezbytnou podmínkou efektivní a komplexní péče o tyto nemocné. Součásti kongresu byly také satelitní sympozia, na kterých byla představena nová terapie, která se v léčbě pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí bude uplatňovat již v krátké budoucnosti. Velký ohlas mělo především satelitní sympozium firmy Eli Lilly, která uvádí novou biologickou léčbu ze skupiny anti-IL23  mirikizumab. Vedle pokroků v medikamentózní terapii byly prezentovány a široce diskutovány také nové techniky a přístupy v chirurgické léčbě, laparoskopickým přístupem nebo využitím robotické chirurgie.

Součástí IBD kongresu byl již tradičně celodenní chirurgický workshop s tématem perianální Crohnovy nemoci. Účastnici měli možnost seznámit se s širokým spektrem ošetření pacientů zejména s perianálními píštělemi. Nejprve proběhl krátký teoretický úvod, dále následovala diskuze anamnéz jednotlivých pacientů s důrazem na klíčové momenty konzervativní i chirurgické terapie. Účastníci asistovali všechny operační výkony, od vyšetření v celkové anestezii s prvotním ošetřením, včetně drenáže abscesu, přes redrenáže až po eradikaci píštěle. Z eradikačních metod byla prezentována metoda advancement flap. Díky celému spektru pacientů měli účastníci možnost nejenom si osvojit principy ošetření, ale také se naučit zhodnotit aktuální stav pacienta a zejména jeho připravenost k definitivnímu ošetření – eradikaci píštělí.

Celodenní ultrasonografický workshop byl určen gastroenterologům, kteří se zabývají problematikou IBD, a to nejen v centrech biologické léčby. Teoretickou i praktickou část workshopu vedly zkušené lékařky, které díky svým dlouholetým zkušenostem a praxi v sonografii střeva mohou své poznatky předávat dalším lékařům z celé České republiky. Během praktické části workshopu se zúčastnění přesunuli na sonografické sály, kde si pod vedením lektorek měli možnost individuálně vyzkoušet vyšetření u celkem dvanácti pacientů s IBD diagnózou. Ultrasonografie střeva je v poslední době velice přínosnou metodou nejen u pacientů s Crohnovou chorobou, ale i u ostatních střevních onemocnění. Zvláště pro svou neinvazivnost, dostupnost a výpovědní hodnotu je velice pohotovou metodou jak v první linii diagnostiky, tak i v rámci dlouhodobého sledování pacientů s chronickým onemocněním, jakým je např. Crohnova choroba či ulcerózní kolitida.

Reportáž z celého kongresu si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

img 3110
img 3111
img 3112
img 3113
img 3114
img 3115
img 3116 1
img 3118
img 3117 2
img 3126
img 3128
img 3129
img 3127
img 3131
img 3276
img 3292
img 3305
img 3312
img 3328
img 3333
img 3334
img 3335
img 4393
img 4401
img 4412 1

Další aktuality

Naši lékaři sdílejí nejnovější poznatky pro využití ultrasonografie v diagnostice a monitorování IBD
Naši lékaři sdílejí nejnovější poznatky pro využití ultrasonografie v diagnostice a monitorování
IBD
přejít na článek
Světový den IBD připomíná nové možnosti pro pacienty
Světový den IBD připomíná nové možnosti pro
pacienty
přejít na článek
Biologická léčba IBD a pokroky v chirurgické léčbě IBD
Biologická léčba IBD a pokroky v chirurgické léčbě
IBD
přejít na článek
Endoskopie a endoterapie u IBD 2023
Endoskopie a endoterapie u IBD
2023
přejít na článek
Vakcinace u IBD pacientů
Vakcinace u IBD
pacientů
přejít na článek
IBD v době pandemie COVID-19
IBD v době pandemie
COVID-19
přejít na článek
Očkování proti covid-19 u pacientů s IBD – nebát se a neváhat!
Očkování proti covid-19 u pacientů s IBD – nebát se
a neváhat!
přejít na článek
Tohle byste měli vědět o rakovině střev, může vám to zachránit život, varuje profesor Lukáš
Tohle byste měli vědět o rakovině střev, může vám to zachránit život, varuje profesor
Lukáš
přejít na článek
Biologická léčba IBD 2021
Biologická léčba IBD
2021
přejít na článek
XIX. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry
XIX. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní
sestry
přejít na článek
Endoskopie a endoterapie u IBD 2022
Endoskopie a endoterapie u IBD
2022
přejít na článek
Biologická léčba IBD 2022
Biologická léčba IBD
2022
přejít na článek